Njoftim- DREJTORIA E ALUIZNI-T TIRANA( 4)

                                      AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE DREJTORIA TIRANË -4 MBI PARAQITJEN E KËRKESËS PËR KALIMIN E TË DREJTËS SË PRONËSISË , MBI TRUALLIN E NJËSISË SË …

Njoftim- ALUIZNI Korçë

Dega rajonale e ALUIZNI-t, Korçë publikon listën e emrave të 139 qytetarëve që duhet të paraqiten pranë sporteleve të kësaj dege për të tërhequr faturat e parcelës ndërtimore dhe për …