Leje legalizimi të pa tërhequra

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK Dt. 17.10.2019 LAJMËRIM Janë të lutur, të gjithë qytetarët që gjejnë emrin në listat e më poshtme, të vijne të tërheqin pranë zyrave rajonale të …