DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANA VERI Tiranë, më 07.11.2018 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave të Ndërtimeve Informale ka publikuar listën me …

DREJTORIA E ALUIZNI-t ZONAT TURISTIKE Tiranë, më 22.10.2018 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Drejtoria e ALUIZNI-t Zonat Turistike, pasi ka marrë në shqyrtim kërkesat për legalizimin e nërtimeve …

DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANË RURALE Tiranë, më 01.10.2018 SHPALLJE PËR PROCEDURAT E LEGALIZIMIT TË “GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH “5 KATE +1 KAT NËNTOKË DHE NËNÇATI, LIQENI I THATË NJËSIA ADMINISTRATIVE …

Tiranë, më 30.07.2018 NJOFTIM Të nderuar qytetarë, Më poshtë do të gjeni listen e përfituesve të lejeve të legalizimit në gjithë vendin. Personat që gjejnë emrin në listë janë të …

Tiranë, më 11.07.2018 NJOFTIM Në datë 11.07.2018 Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për Kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, që preken nga ndërtimet informale si dhe perfituesëve …

Tiranë, më 27.06.2018 NJOFTIM Në dokumentin e mëposhtëm janë të pasqyruar emrat e qytetarëve që kanë përfituar lejen e legalizimit dhe që duhet t’i drejtohen Zyrës së Regjistrimit të Pasurive …

Tiranë, më 22.06.2018 NJOFTIM Në datë 20.06.2018 Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për Kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, që preken nga ndërtimet informale. Më poshtë gjeni …

Tiranë, më 06.06.2018 NJOFTIM PËR SUBJEKTET NDËRTUES Të nderuar ndërtues dhe qytetarë, Siç jeni në dijeni, pas disa paralajmërimesh, më dt. 30 maj ALUIZNI publikoi listën paraprake e subjekteve ndërtuese …

DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANË RURALE Nr.1992 prot.                                                …

NJOFTIM PËR SUBJEKTET NDËRTUES

Të nderuar ndërtues dhe qytetarë, Siç jeni në dijeni, pas disa paralajmërimesh, dje ALUIZNI publikoi nismën e rradhës për të ndihmuar procesin e legalizimit të pallateve me shkelje në lejen …