Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Datë 10.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


1.LEONARD THODHORI CECO DRITA PRENG CECO 2863 PALASE
2.PETRAQ NAPOLON GJIKA 1952 HIMARE 1
3.PETRIT XHEVDET BECI VALENTINA FOTO BECI 1952 HIMARE
4.MARSELA FEJZO ILJAZI ZIJAUDIN XHEMIL ILJAZI 8601 VLORE
5.KRISTAQ PILO XHAHO FROSINA HARILLAQ XHAHO 8605 VLORE
6. KLAJDI KRENAR CAUSHAJ 8605 VLORE
7.ARBEN RAZI GJIKAJ MJAFTIME MILO GJIKAJ 3858 VLORE
8.HALIME DERVISH GJONI MERITA VEIP HASKAJ IRIS GRAMOZ GJONI LULJETA BEGE MONOPATI SHPENDI BEQO GJONI 8605 VLORE
9. DRITAN THODHORI CILI ELCA THODHORI CILI URANI THODHORI CILI 8602 VLORE
10.MOSKO JANI KALIVA 8603 VLORE
11.FLORETA KOSTAQ BUBUNI MIRANDA KOSTAQ MONE ELSA KOSTAQ KONDI THEODHORAQ KOSTAQ BASKO 8605 VLORE
12.SKENDER RAMADAN SINANAJ LEFTERI MITAT SINANAJ 8605 VLORE
13.SEZAI HASIJE TEKI ARAP ALIAJ ALIAJ 8601 VLORE

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: