𝐏𝐄𝐑𝐅𝐔𝐍𝐃𝐎𝐍 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋𝐈𝐙𝐈𝐌𝐈 𝐈 𝐁𝐀𝐍𝐄𝐒𝐀𝐕𝐄 𝐍𝐄 𝐁𝐀𝐋𝐃𝐔𝐒𝐇𝐊, 𝐕𝐈𝐉𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐆𝐉𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐌𝐈 𝐈 𝐓𝐎𝐊𝐄𝐒 𝐁𝐔𝐉𝐐𝐄𝐒𝐎𝐑𝐄

Drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës, Artan Lame ishte në një bashkëbisedim me banorët e njësisë administrative të Baldushkut. Lame duke shpërndarë 90 vendimet e fundit të legalizimit, ka njoftuar dhe mbylljen e këtij procesi në këtë zonë kadastrale. I shoqëruar nga drejtori vendor z. Artur Cobani dhe stafi i Drejtorise, Lame ka shpjeguar vijimin e procesit të regjistrimit të tokave bujqësore të përfituara me ligjin 7051. Drejtori i Përgjithshëm tha se falë ligjit 20/20 të gjithë mbajtësit e AMTP-ve duhet të aplikojnë për tu pajisur me certifikatë pronësie. Duke dëgjuar ankesat e banorëve, se për të bërë gen planin duhet të paguanin një topograf privat, Lame sqaroi se me gjithcka do të merret Kadastra dhe e vetmja detyrë për mbajtësin e AMTP-se, është aplikimi tek portal qeveritar e- Albania. Lame tha se të gjitha familjet që e kanë në emër të prindërve të tyre AMTP duhet të nxitojnë për ta përfunduar aplikimin, pasi me vdekjen e personit që ka këtë dokument, procesi vështirësohet. “Prindërit tuaj të shkojnë 100 vjet, por mirë është që të veproni në kohë për të aplikuar për pajisje me certifikatë pronësie”, tha Lame. Në këtë zonë shumë banorë ishin pajisur me leje legalizimi që në vitin 2017 dhe nuk i kishin tërhequr tek zyrat e drejtorive vendore. Me perfundimin procesit te legalizimeve ne Baldushk, drejtoria vendore kishte marrë për të dorëzuar edhe këto leje që ishin bërë gati prej katër viteve edhe pse njoftimet janë publikuar në median e shkruar dhe në faqen zyrtare të Kadastrës.

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: