𝐏𝐄𝐑𝐌𝐁𝐘𝐋𝐋𝐄𝐓 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐈 𝐈 𝐋𝐀𝐆𝐀𝐋𝐈𝐙𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐍𝐄 𝐙𝐎𝐍𝐄𝐍 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐀𝐋𝐄 𝟖𝟓𝟏𝟕, 𝐁𝐋𝐋𝐎𝐊𝐔 𝟖𝟓/𝟏 & 𝟖𝟓/𝟐 𝐃𝐔𝐑𝐑𝐄𝐒

Në vijim te politikës së ASHK-së për mbylljen e procesit të Legalizimit me blloqe kadastrale :
Drejtoria Vendore e ASHK Durrës, pas evidentimit në terren ka përfunduar shqyrtimin administrativ për objektet informale për të cilat është vetëdeklaruar në:
𝐁𝐋𝐋𝐎𝐊𝐔 𝟖𝟓/𝟏 𝐢 𝐙𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐊𝐚𝐝𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 𝟖𝟓𝟏𝟕
𝐁𝐋𝐋𝐎𝐊𝐔 𝟖𝟓/𝟐 𝐢 𝐙𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐊𝐚𝐝𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 𝟖𝟓𝟏𝟕

Njoftohen të gjithë Banorët që posedojne një objekt i formal në këto dy Zona dhe nuk i është evidentuar nga specialistet e ASHK, për çdo paqartësi apo asistence, të dërgojë në rrugë postare, në Drejtorisë Vendore Durrës, kërkesën për rishqyrtim

Nëse keni ndertuar deri në maj të vitit 2020 dhe ende nuk kanë deklaruar, aplikojnë në e-albania për përfshirje në procesin e Legalizimit.

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: