𝐐𝐄𝐍𝐃𝐑𝐀 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐈𝐆𝐉𝐈𝐓𝐀𝐋𝐄

𝘗𝘳𝘰𝘫𝘦𝘬𝘵𝘪 𝘲𝘦 𝘮𝘣𝘺𝘭𝘭 𝘬𝘢𝘱𝘪𝘵𝘶𝘭𝘭𝘪𝘯 𝘦 𝘳𝘦𝘨𝘫𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘷𝘦 𝘮𝘦 𝘧𝘢𝘲𝘦𝘵 𝘨𝘳𝘪𝘴 𝘦 𝘯𝘨𝘫𝘪𝘵
Me krijimin e Qendrës së Kadastrës Digjitale, synohet digjitalizimi i gjithë arkivës së Agjensisë shtetrore të Kadastrës.
Digjitalizimi i kartelave të pasurive të paluajtshme së bashku me skanimin e të gjithë materialit shkresor të referencave të admistruara në zyrat e kadastrave.
Përfundimi i regjstrimeve fillestare të zonave të ndryshme në Shqiperi të cilat ende nuk kanë një hartë digjitale të pasurive të paluajtshme në atë territor.
Përmiresim, përditsim të hartave në zonat ku këto të fundit kanë probleme si spostimet apo mos koordinim me gjëndjen faktike.
Ky projekt në finale ka për qëllim:
🔸️️Rritjen e saktësisë së Informacionit për qytetarët
🔸️Rritjen e shpëjtësisë së dhënies së shëebimit
🔸️Rritjen e sigurisë së pronës


𝐏𝐨𝐬𝐭𝐢𝐦 𝐢 𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬 𝟑 𝐍𝐞𝐧𝐭𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟐

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: