𝐍𝐉𝐄 𝐓𝐉𝐄𝐓𝐄𝐑 𝐎𝐃𝐈𝐒𝐄 𝐌𝐄𝐑𝐑 𝐅𝐔𝐍𝐃

Një prej pallateve të braktisura nga investitori në zemër të Tiranës ju përfundua procedura për hipotekimin e njësive të banimit dhe shërbimit. 38 qytetarë kanë arritur të finalizojnë procesin e hipotekimit, duke u pajisur kështu me certifikatën e pronësisë. Sot, Drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës Artan Lame ju ka dorëzuar qytetarëve vendimin e legalizimit dhe pas 30 ditësh ju lind e drejta të aplikojnë nga portal qeveritar e- Albania për certifikatë pronësie. 18 vite nga momenti i ndërtimit, banorët e pallatit nuk ishin të sigurt në banesën e tyre. Sot ata e gëzojnë atë falë ligjit 20. 20 dhe bashkëpunimit me bashkitë. Kërkesa e Lames në këto evente është që të gjithë të bëhen bashkë për të arritur përfundimin e procesit të legalizimit.

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: