𝐃𝐈𝐗𝐇𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐙𝐈𝐌𝐈 𝐈 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐄𝐒

𝐍𝐝𝐞𝐫𝐬𝐚 𝐯𝐢𝐣𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐱𝐡𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐚𝐫𝐤𝐢𝐯𝐚𝐯𝐞, 𝐬𝐞 𝐬𝐡𝐩𝐞𝐣𝐭𝐢 𝐊𝐚𝐝𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐞 𝐦𝐛𝐞𝐬𝐡𝐭𝐞𝐭𝐣𝐞𝐧 𝐞 𝐁𝐄 𝐟𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧 𝐞𝐝𝐡𝐞 𝐝𝐢𝐱𝐡𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐭𝐚𝐯𝐞.
Këto ditë përfaqësuesit e Delegacionit të BE në Tiranë, z. Hubert Perr, Drejtor i Bashkëpunimit dhe z. Peter Danis, Menaxher i Projektit BE për të Drejtat e Pronësisë, vizituan Qendrën e Kadastrës Dixhitale në ASHK. Ne këtë vizitë ata u mirëpritën nga Drejtori i Përgjithshëm i ASHK z. Artan Lame.
Përfaqësuesit e Delegacionit të BE u njohën nga afër me proceset e punës që realizohen në këtë Qendër, në mënyrë të veçantë me procesin e dixhitalizimit dhe skanimit të dokumentacionit dhe arkivit të pasurive të paluajtshme, proces i cili po zbatohet nga Kadastra Shqiptare me financim të Qeverisë Shqiptare.
Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian nëpërmjet Projektit “BE për te Drejtat e Pronësisë”, i financuar nga fondet IPA, është angazhuar për financimin e procesit të skanimit të hartave kadastrale të pasurive të paluajtshme. Të dy këto procese komplementare do të realizojnë dixhitalizimin e plotë të të dhënave kadastrale mbi pasuritë e paluajtshme, duke i hapur rrugë përmirësimit sistematik dhe korrigjimit të gabimeve dhe mangësive mbi këto të dhëna të trashëguara ndër vite, që ndikojnë direkt si në cilësinë e shërbimeve ndaj qytetarëve ashtu dhe në zhvillimin e tregut të pasurive të paluajtshme.
Të dyja këto projekte së bashku, parashikojnë 𝐝𝐢𝐱𝐡𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐝𝐡𝐞 𝐬𝐤𝐚𝐧𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐫𝐫𝐞𝐭𝐡 𝟓𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐤𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐯𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐫𝐫𝐞𝐭𝐡 𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐬𝐡𝐞𝐭𝐚𝐯𝐞 𝐡𝐚𝐫𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐤𝐞, që mbulojnë të gjithë territorin e Republikës.
Vizita e përfaqësuesve të BE ishte në funksion të përgatitjeve për implementimin e këtij projekti madhor, ku ata u njohën me gjendjen aktuale të arkivës operative te Kadastrës, si dhe me ambientet e reja ku së shpejti do të sistemohet kjo arkivë si dhe veprimtaria e Drejtorive Vendore të Tiranës.
Ata konfirmuan edhe një herë angazhimin e BE nëpërmjet programimit IPA, në drejtim të forcimit te sigurisë së pronësisë mbi tokën dhe pasuritë e paluajtshme, si një nga të drejtat themelore të njeriut dhe 𝐦𝐨𝐫𝐞𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐢𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐡𝐩𝐞𝐣𝐭𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐮𝐫𝐨𝐤𝐫𝐚𝐭𝐢𝐤𝐞 𝐦𝐞 𝐪𝐞𝐥𝐥𝐢𝐦 𝐟𝐢𝐥𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐦𝐢𝐭 sa më të shpejtë të këtij projekti.
Nga ana e tij Lame theksoi se “përfundimi i këtyre dy projekteve do të pajisë më së fundi Shqipërinë me një 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐧𝐚𝐬𝐡 𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐱𝐡𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐮𝐚𝐫 𝐝𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐫𝐣𝐞𝐝𝐡𝐨𝐣𝐞 𝐭𝐞 𝐬𝐡𝐩𝐞𝐣𝐭𝐞 𝐭𝐞 𝐬𝐚𝐤𝐭𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐭𝐞”.

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: