DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 20.07.2020

Informacion i rëndësishëm!

Qytetarët që kanë për të regjistruar një pronë apo kanë pronë në proces legalizimi njoftohen të njihen me materialin bashkëlidhur.

Drejtoria e Përgjithshme e ASHK-së ka përgatitur një material për të thjeshtuar dhe për ta kuptuar këtë proces. Në këtë material pyetje-përgjigje kuptoni se çfarë është në thelb ligji “për proceset kalimtare”.

ASHK gjeti një zgjidhje për mos rënduar nga ana burokratike qytetarët nëpërmjet këtij ligji.

https://www.ashk.gov.al/pyetje-dhe-pergjigje-faq/

https://www.ashk.gov.al/pyetje-dhe-pergjigje/