DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 30.07.2020

Të nderuar qyetarë!

Më poshtë po sjellim listën e përfituesve të parcelës ndërtimore në tokë të të tretëve.

Të gjithë personat që gjejne emrin ne listë ti drejtohen zyrave tona për të tërhequr mandatin e pagesës të parcelës ndërtimore. Nën masat e siguris anti Covid 19.

Pas pagesës ju pajiseni me çertifikate përfundimtare pronësie.

Faleminderit për bashkëpunumin!