Tiranë, më 27.06.2018

NJOFTIM

Në dokumentin e mëposhtëm janë të pasqyruar emrat e qytetarëve që kanë përfituar lejen e legalizimit dhe që duhet t’i drejtohen Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP) Tiranë për të aplikuar për certifikatë pronësie.

Personat që gjejnë emrat në këtë listë duhet t’i drejtohen Hipotekës Tiranë për të bërë aplikimin.