Tiranë, më 11.07.2018

NJOFTIM

Në datë 11.07.2018 Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për Kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, që preken nga ndërtimet informale si dhe perfituesëve të parcelës ndërtimore. Më poshtë gjeni listën e pronarëve përfitues si dhe listën e poseduesve të objekteve informale që përfitojnë nga ky kompensim.