DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANA VERI

Tiranë, më 07.11.2018

SHPALLJE

PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT

Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave të Ndërtimeve Informale ka publikuar listën me 1200 banorë që kanë gati lejen e legalizimit në Tiranë. Vetëdeklaruesit që kanë emrin në listë duhet të paraqiten pranë zyrave rajonale të ALUIZNI-t, Tiranë me dokument identifikimi. Përfituesit duhet të tërheqin një kopje të lejes së legalizimit dhe më pas presin që Agjencia e Legalizimeve të ndjekë procedurën pranë Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për pajisjen e tyre me çertifikatën e pronësisë.

DREJTOR

BRISEIDA BARAJ

 

Lista e subjekteve:
Shkarko listen e plote ne PDF ketu