DREJTORIA E ALUIZNI-t KAMËZ-VORË

Tiranë, më 08.11.2018

SHPALLJE

PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT

Të nderuar qytetarë!

Më poshtë gjeni listën emërore të banorëve Kamëz-Vorë, të cilët kanë gati lejen e legalizimit të patërhequr, pas shpalljes nga ALUIZNI.

Ju lutemi, paraqituni pranë sporteleve të drejtorisë rajonale Kamëz-Vorë për të tërhequr kopjen tuaj të lejes së legalizimit!

Faleminderit!

DREJTOR

REZART ELMAZI

 

Lista e subjekteve:
Shkarko listen e plote ne PDF këtu