DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANA RURALE

Tiranë, më 09.11.2018

SHPALLJE

PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT

Të nderuar qytetarë!

Më poshtë gjeni listën emërore të banorëve në fshatrat rreth Tiranës, të cilët kanë gati lejen e legalizimit të patërhequr, pas shpalljes nga ALUIZNI.

Ju lutemi, paraqituni pranë sporteleve të drejtorisë rajonale të ALUIZNI-t Tirana Rurale, pranë Intesa Sanpaolo Bank, Laprakë, Tiranë, për të tërhequr kopjen tuaj të lejes së legalizimit!

Faleminderit!

DREJTOR

GENTIAN MEÇAJ

 

Lista e subjekteve:
Shkarko listën e plotë në PDF këtu