DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Tiranë, më 14.12.2018

NJOFTIM

Të nderuar qytetarë!

Këshilli i Ministrave miratoi Vendimin për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, për sipërfaqet takuese, të zëna nga ndërtimet informale në drejtoritë e ALUIZNI-t: Tiranë Veri, Elbasan, Tiranë Jug, Tiranë Shtesat, Vlorë, Durrës, Tiranë Rurale, Sarandë, Shkodër, Lezhë, Fshatra Turistikë dhe Kamzë Vorë.

Në vijim gjeni listën e qytetarëve në 6 qarqe të vendit, të cilëve u legalizohen ndërtimet pa leje.

Shkarko listën e plotë në PDF këtu