Tiranë, më 09.04.2019

NJOFTIM

Qeveria shqiptare miratoi në mbledhjen e fundit kompensimin financiar të pronarëve që preken nga ndërtimet informale. Lista përmban emrat e 600 pronarëve, të cilët marrin në total 347 349 219,38 milionë lekë.

Përfituesit janë në Elbasan, Tiranë Veri, Tiranë Jug, Tiranë Shtesat, Durrës, Vlorë dhe Shkodër. Masa e kompensimit është 20 694,8 m² dhe vlera e përgjithshme e kompensimit financiar është 347 349 219 lekë.
Për kompensimin e pronarëve përdoren po ato të ardhura që arkëtohen Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Agjencia e Trajtimit të Pronës.
Qeveria ka ngarkuar Agjencinë Shtetërore e Kadastrës (Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, zyrat vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme) dhe Agjencia e Trajtimit të Pronës për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim do të hyjë hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

Lista emërore e subjekteve që preken nga ndërtimet informale të kualifikuara, masa dhe vlera e shpërblimit:
Shkarko listën e plotë në PDF këtu