Afishim publik i vendimit për regjistrim të pasurisë – Korçë

DREJTORIA E ASHK-së KORÇË

Tiranë, më 12.07.2019

SHPALLJE

Të nderuar qytetarë!

Drejtoria Vendore e ASHK Korçë bën afishimin publik të vendimit Nr 1 Dt 04.07.2019 Për miratimin e plotë të kërkesës së Z. Koço Stavri Japo për regjistrimin e pasurisë me Nr. 7/81 ZK 8562, me truall me sipërfaqe totale 130.30m2, nga e cila sipërfaqe trualli 130.30m2 dhe sipërfaqe ndërtese 74.50m2, të ndodhur në qytetin e Korçës në Lagjen nr. 1, Rruga “Lidhja e Prizrenit”, në emër të kërkuesit Z Koço Stavri Japo.

Shkarko vendimin e plotë në PDF këtu

DREJTOR

NADA BANDILLI