ALUIZNI Kukës, lista e emrave që duhet të tërheqin faturën dhe lejen e legalizimit

Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t në Qarkun Kukës publikon listën me emrat e 446 qytetarëve të këtij qarku që kanë gati faturën e parcelës ndërtimore. Zyra rajonale e këtij qarku u lutet qytetarëve që gjejnë emrin në listën e mëposhtme që të paraqiten pranë sporteleve të ALUIZNI-t Kukës për të bërë pagesën dhe për tu pajisur me lejen e legalizimit për banesat e tyre.

Gjithashtu kjo zyrë njofton edhe 23 qytetarë, sipas listës së mëposhtme, që të paraqiten pranë kësaj drejtorie për të tërhequr Lejen e Legalizimit të printuar për banesat e tyre. Kjo drejtori ju lutet qytetarëve që gjejnë emrin në listë që të paraqiten pranë sporteleve për të tërhequr dokumentin përkatës.

lista e Kukesit