VAZHDON LEGALIZIMI I PALLATEVE

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 02.07.2019

Pallatet pa leje, ato të dalë nga leja e ndërtimit, apo të braktisura nga investitori, kanë qenë një sfidë për ALUIZNIN, sot ASHK-në. Edhe pse janë ndërtuar që prej vitit 1997 e kanë vijuar deri në vitin 2015, banorët e këtyre apartamenteve kanë mundur të fillojne te bëhen pronarë të banesave të tyre, vetëm dy vitet e fundit, kur Këshilli i Ministrave nxorri vendimin e posaçëm për të pajisur me certifikatë pronësie banorët e këtyre kategori pallatesh. Arsyeja e miratimit të kësaj VKM, ishte zgjidhja e problemit të një fluksi të madh qytetarësh, të cilët kishin blerë apartamente apo njësi shërbimi, por nuk ishin pajisur me certifikata pasurie, pasi ndërtuesit e kishin braktisur në mes procedurën.

IMG PALLATET Continue reading VAZHDON LEGALIZIMI I PALLATEVE