Raporte/ Statistika

RAPORTI PËRMBLEDHËS I ECURISË SË LEGALIZIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE (2013-2014)

RAPORTI PËRMBLEDHËS I ECURISË SË LEGALIZIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE (2014-2015)

RAPORTIMI NË KUVEND – Tetor 2016

RAPORTI PËRMBLEDHËS I ECURISË SË LEGALIZIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE PËR VITIN 2016

RAPORTI I ANALIZËS SË VEPRIMTARISË PËR VITIN 2017

RAPORTI I ANALIZËS SË VEPRIMTARISË PËR VITIN 2018

ZONAT INFORMALE