Raporte auditimi dhe monitorimi

Raport Audititimi për vitin 2018 ALUIZNI Lushnje
Raport Audititimi për vitin 2018 ALUIZNI Durres
Raport Audititimi për vitin 2017 ALUIZNI Tirana 2
Raport Audititimi për vitin 2017 ALUIZNI Shkoder
Raport Audititimi për vitin 2017 ALUIZNI Lezhë
Raport Audititimi për vitin 2017 ALUIZNI Korçë
Raport Audititimi për vitin 2017 ALUIZNI Qendror
Raport Audititimi për vitin 2017 ALUIZNI Sarandë
Raport Audititimi për vitin 2016 ALUIZNI Berat
Raport Audititimi për vitin 2016 ALUIZNI Elbasan
Raport Audititimi për vitin 2015 ALUIZNI Durres
Raport Audititimi për vitin 2015 ALUIZNI Fier
Raport Audititimi për vitin 2015 ALUIZNI Gjirokaster
Përmbledhje e Raporteve të Auditit për vitin 2014
Raport Audititimi për vitin 2014 ALUIZNI Elbasan
Raport Audititimi për vitin 2014 ALUIZNI Elbasan 1
Raport Audititimi për vitin 2014 ALUIZNI Berat
Raport Audititimi për vitin 2014 ALUIZNI Tirana 1
Raport Audititimi për vitin 2014 ALUIZNI Qendror
Raport Audititimi për vitin 2013 ALUIZNI Sarandë
Raport Audititimi për vitin 2013 ALUIZNI Lezhë
Raport Audititimi për vitin 2013 ALUIZNI Shkodër
Raport Audititimi për vitin 2013 ALUIZNI Vlorë 2
Raport Audititimi për vitin 2012 ALUIZNI Durrës
Raport Audititimi për vitin 2012 ALUIZNI Qëndror
Raport Audititimi për vitin 2012 ALUIZNI Tiranë
Raport Audititimi për vitin 2012 ALUIZNI Vlorë