Njoftim- ALUIZNI Korçë

Dega rajonale e ALUIZNI-t, Korçë publikon listën e emrave të 139 qytetarëve që duhet të paraqiten pranë sporteleve të kësaj dege për të tërhequr faturat e parcelës ndërtimore dhe për …