AFATI I FUNDIT PËR PLOTËSIMIN ME AMTP

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 12.09.2020

AFATI I FUNDIT PËR PLOTËSIMIN ME AMTP

Siç jeni në dijeni, më 07.05.2020 hyri në fuqi ligji “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”.
E kemi thënë që në krye të herës që ky ligj, siç e thotë dhe titulli i tij, do të përmbyllë të gjitha marrëzitë e bëra me pronat në Shqipëri në këto tre dekada.

Pjesë e këtij proçesi është dhe ai i efekteve të ligjit 7501/1991 “Për tokën”. Në kuadër të këtyre sfidave, pas asaj të përmbylljes së proçesit të legalizimeve, është sfida e çertifikimit të tokës buqësore.
Kjo sfidë përbëhet nga përfundimi i pajisjes me tokë të atyre familjeve dhe kategorive për të cilat ende nuk është bërë; nga përfundimi i proçesit të pajisjes me AMTP (Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi) i tyre; gjithashtu edhe regjistrimi dhe çertifikimi i pronës në fshat.

Kujtoj këtu se nga proçesi i ndarjes së tokës, deri tani kanë përfituar rreth 450.000 familje fshatare, me rreth 1.8 milion pasuri toke, një pjesë e mire e të cilave janë ende të pacertifikuara. Pikërisht në këtë proçes është fokusuar puna jonë gjatë këtij viti.
Përtej kësaj, përsa mund të duket absurd, ende rezultojnë rreth 22.000 familje fshatare të cilat janë pajisur pjesërisht ose nuk janë pajisur asnjëherë me tokë buqësore.
Pra, nga njëra anë, siç e dimë të gjithë, rezultojnë abuzime pa fund për tokat buqësore; dhe nga ana tjetër, pas dekadash të tëra rezultojnë me mijëra familje që nuk janë pajisur ende me tokë buqësore.

Disa herë përgjatë viteve, qeveritë e kanë zgjatur afatin e pajisjes me tokë, por pa qënë në gjendje ta përmbyllin asnjëherë atë.
Ligji 20/2020 i vënë kapakun përfundimtar këtij proçesi, duke i bërë një thirrje përfundimtare me afat 6 mujor këtyre familjeve. Duke pasur parasysh që ligji ka hyrë në fuqi në 07.05.2020, i bie që ky afat të përfundojë me 07.11.2020.
Ky ligj, parashikon që brenda këtyre 6 muajve, të gjitha këto familje mund të aplikojnë pranë bashkive përkatëse, duke kërkuar pajisen me tokën buqësore që u takon.
Pra, në këtë afat 6 mujor, duhet që thjesht të zënë rradhën pranë Bashkive për hallkën tjetër, që është pajisja me AMTP.

Ligji i ri plotëson me tokë edhe shumë familje që e posedojnë në fakt tokën në fshat, pasi ka qenë pron e tyrja që para krijimit të Kooperativave Bujqësore, por nuk kanë asnjë dokument provues për këtë.
Edhe kjo kategori që përfiton nga ligji dhe që ju mbyll një problem që ata e ngrenë me të drejtë prej dekadash, kërkon një minimum impenjimi nga ana e vetë atyre, pra aplikimin pranë Bashkive.
Gjithashtu ligji ju krijon mundësinë e marrjes së pronësisë së tokës edhe për disa nënkategori të vogla, të mbetura zvarrë e të padëgjuara në hallin e tyre që prej vitit 1991.
Eshtë absurde që ende pas 30 vjetësh në Shqipëri të flasim me terma që tashmë i përkasin historisë, si Kooperativa Bujqësore apo Ndërmarrje Bujqësore, por ky është realiteti që duam të përmbyllim një herë e mirë.

Gjatë këtyre 4 muajve që kur ka hyrë ligji në fuqi, ne e kemi ndjekur këtë proçes pranë Bashkive, por na rezulton një numër i vogël aplikimesh të bëra nga qytetarët e interesuar.
Nga ana tjetër, kemi shumë ankesa dhe kërkesa nga vetë qytetarët, të cilët na thonë se nuk janë pajisur me tokë. Kjo do të thotë se mbase ka një mungesë informacioni nga qytetarët për mundësinë e ofruar nga qeveria përmes këtij ligji.
Përpos kësaj, vë re dhe një lloj apatie nga qytetarët, të cilët thjesht ankohen që kanë 25 vjet që askush nuk po i dëgjon dhe, tashmë që janë dëgjuar, nuk bëjnë as minimumin, i cili është aplikimi me kërkesë pranë Bashkive.
Pajisja me tokë është një e drejtë e tyrja jo një llotari, por më lejoni të bëj një krahasim: Nëse do të fitosh llotarinë, të paktën bli një biletë llotarie!

E kam theksuar gjithmonë se problemet e pronësisë nuk i zgjidhin dot as vetëm qytetarët duke ndenjur në shtëpi, e as vetëm zyrtarët duke ndenjur në zyrë. Ashtu siç çuam përpara procesin e legalizimeve, vetem duke bashkëvepruar mund të ecim përpara.

I ftoj të gjithë këta qytetarë që e mbartin këtë problem prej 20 e kusur vjetësh, keni ende 2 muaj kohë deri në datë 7 nëntor për t’i krijuar mundësinë vetes për t’u pajisur me AMTP, thjesht aplikoni me një kërkesë pranë Bashkive në këto muaj të mbetur.

FORMALIZIMI I PALLATEVE TE BRAKTISURA

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 31.08.2020

PALLATET E BRAKTISUR NGA INVESTITORI

Pas reformës së legalizimeve masive, reforma e legalizimit të pallateve të braktisura, është reforma e dytë e madhe në fushën e formalizimit të pronës private në Shqipëri. Ky proces, i filluar që në vfitin 2006, dhe i kaluar herë tek qeveria qëndrore e herë tek bashkitë, praktikisht shfaqej i dështuar tërësisht deri në vitin 2017. Në atë vit (2017), Qeveria ia kaloi këtë proces ALUIZNI-t nga ku vjet e vijoi ASHK-ja.

Rezultatet janë këto:

  • 381 pallate të formalizuar, ose:
  • 1.663.000 m2 sipërfaqe e formalizuar, nga të cilat:
  • 1.200.000 m2 banim.
  •  450.000 m2 shërbime.

Rreth 14.000 familje dhe rreth 1200 aktivitete ekonomike dhe shërbimi. Me këto shifra në dy vjet punë, mund të themi pa frikë se kjo është një histori suksesi.

OBJEKTE
Objekte të formalizuar në emër të investitorit335
Objekte të formalizuar në emër të banorëve46
Objekte të formalizuar gjithsej381

Nga këto 381 pallate, 46 janë mundësuar falë organizimit të vetë banorëve.

Por edhe tek pallatet e tjera banorët kanë pasur një rol të rendësishëm. E gjitha kjo është një arsye më tepër, për të kuptuar që ky proces mund të vijojë vetëm falë bashkëpunimit Kadastër – banorë – investitorë.

DREJTORIAOBJEKTE TE LEGALIZUARSIPERFAQE në m2
BERAT110064
DIBER11718
DURRES4193249
ELBASAN750299
FIER1373741
GJIROKASTER313063
KAVAJE723828
KORÇE315132
POGRADEC847294
LEZHE414276
SARANDE66206769
SHKODER113872
TIRANA (4 drejtori)185932605
KAMËZ-VORE11019
VLORE3115450
Z. STIMULUARA921073
TOTALI3811663404
TABELA E SUBJEKTEVE TE TRAJTUARA SIPAS VKM 19/2017

Pallati më i vjetër i trajtuar me VKM e vitit 2017, është ndërtuar që në vitin 1996.

Rol në procesin e mobilizimit të investitorëve, luajti edhe shpallja e “listës së zezë” me subjekte problematikë. Kujtojmë këtu se, për këto subjekte nga ana jonë ju kërkua Bashkive të mos vijonin me dhënien e lejeve të reja të ndërtimit, pa përfunduar më pare procedurat e formalizimit për pallatet e ndërtuara prej tyre.

Procesi i legalizimit të pallateve ka meritën të jetë proces tërësisht i pastër nga risqet e korrupsionit.

Zgjatet afati i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 27.07.2020

Me propozim të Këshillit të Ministrave, Parlamenti i Republikës së Shqipërisë ka bërë disa ndryshime të ligjit 90/2019 “Për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme” datë 9.07.2020.

Ndryshimi i ligjit shtyn afatin e rivlerësimit nga data 30.09.2020 deri në datë 31.12.2020.

Të gjithë ata qytetarë të cilët nuk kanë patur mundësi të përfitojnë nga rivlerësimi i pronës me 3%, mund ta bëjnë atë deri me datë 31 dhjetor 2020.
Nxitoni të përfitoni nga ky ligj!

Bëni rivlerësimin e pasurive të paluajtshme me vetëm 3%.

Kujdes mos bini pre e mashtrimeve!

Mbyllet procesi i legalizimit në Kodrën e Kuqe, Kamëz.

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 24.07.2020

Drejtori i Përgjithshëm Artan Lame, drejtori rajonal Arjon Bistri si dhe kryetari i Bashkisë Kamëz Rakip Suli ndanë lejet e fundit në këte zonë.

Artan Lame përvecc vlerësimit qe bëri për punën e bërë nga kjo drejtori ju kërkoi banorëve qe ende nuk e kanë vetdeklaruar banesën të shkojnë dhe të aplikojnë.
“Nga të dhenat rezulton se rreth 110 familje ende nuk e kane vet deklaruar të shkojnë e te aplikojnë. Shkoni tek komshitë edhe thuajini ‘që unë e mora, shko edhe ti’”.

Edhe kryetari i bashksë vlerësoi punën e punonjësve dhe kërkoi mbylljen e këtij procesi që sipas mundësive të kërkojnë dhe tju miratohet leja e ndërtimit.

Gjithë kjo zonë mbyllet me gati 900 leje legalizimi.

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 20.07.2020

Informacion i rëndësishëm!

Qytetarët që kanë për të regjistruar një pronë apo kanë pronë në proces legalizimi njoftohen të njihen me materialin bashkëlidhur.

Drejtoria e Përgjithshme e ASHK-së ka përgatitur një material për të thjeshtuar dhe për ta kuptuar këtë proces. Në këtë material pyetje-përgjigje kuptoni se çfarë është në thelb ligji “për proceset kalimtare”.

ASHK gjeti një zgjidhje për mos rënduar nga ana burokratike qytetarët nëpërmjet këtij ligji.

https://www.ashk.gov.al/pyetje-dhe-pergjigje-faq/

https://www.ashk.gov.al/pyetje-dhe-pergjigje/

DEKLARATË PËR SHTYP – Regjistrimi i Pronave në Bregdetin e Jugut

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 08.06.2020

DEKLARATË PËR SHTYP

Pas një pune përgatitore prej disa muajsh, sot Kadastra Shqiptare hap zyrtarisht procesin e regjistrimit fillestar në 8 zonat kadastrale të Bregdetit të Jugut dhe konkretisht:
ZK.2863 – Palasë,
ZK.1481 – Dhërmi,
ZK.3844 – Vuno,
ZK.2518 – Lukovë,
ZK.1739 – Gjilekë,
ZK.1982 – Ilias,
ZK.1952 – Himarë,
ZK.2806 – Nivicë.
E thënë me fjalë të thjeshta, fillon procesi i regjistrimit të pronave në bregdetin e Jugut.

Continue reading DEKLARATË PËR SHTYP – Regjistrimi i Pronave në Bregdetin e Jugut

Njoftim për qytetarët!

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 10.03.2020

Njoftim për qytetarët!

Në kuadër të masave të marra për të shmangur përhapjen e virusit Covid-19, Agjencia Shetërore e Kadastrës fton subjektet që kërkojnë shërbime kadastrale, të aksesojnë. Portalin e-Albania vetëm nga pajisjet e tyre vetjake (kompjuter, laptop e celularë) dhe të mos paraqiten fizikisht pranë sporteleve pritëse të ASHK.

Linku per sherbimet qe ofrohen nga e-Albania, per ASHK:

https://e-albania.al
Continue reading Njoftim për qytetarët!

Agjencia e Kadastrës së Shqipërisë pjesmarrëse në Projektin “SPATIAL II”

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 08.02.2020

“SPATIAL II” është nje projekt në kuadër të iniciativave rajonale që kanë për qëllim bashkëpunimin në fushën e kadastrës dhe gjeoinformacionit, me fokus përafrimin e produkteve dhe shërbimeve me standartet që ofrohen nga shtetet anëtare të BE-së. Projekti “SPATIAL II” financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës.
Continue reading Agjencia e Kadastrës së Shqipërisë pjesmarrëse në Projektin “SPATIAL II”

DEKLARATË PËR SHTYP – RIVLERESIMI I PRONAVE

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 06.02.2020

DEKLARATË PËR SHTYP

Pas miratimit të Ligjit për rivlerësimin e pasurive, Kadastra Shqiptare në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, hartoi dhe miratoi aktet nënligjore që e bëjnë të mundur zbatimin e tij.
Tani, pas miratimit të tyre, Kadastra shqiptare fton qytetarët e interesuar se, duke filluar nga dita e nesërme, mund të paraqiten pranë sporteleve të ADISA-s (atje ku ka të tilla) ose pranë sporteleve tona, për të aplikuar për procesin e rivlerësimit të pasurive të tyre. Continue reading DEKLARATË PËR SHTYP – RIVLERESIMI I PRONAVE

LEGALIZIMI I PALLATEVE PA PRONAR

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 27.12.2019

DEKLARATË PËR SHTYP

Në ditët e fundit të vitit Kadastra Shqiptare përmbyll procesin e legalizimet për disa pallate të braktisura nga ndërtuesit.
Kështu, Drejtoria e ASHK-së Tirana Veri ka përfunduar procesin e legalizimit për katër kulla të ndërtuara nga subjekti ndërtues “GORA”sh.p.k para 20 viteve në Njësinë Administrative nr.7. Sipërfaqja e ndërtimit për banim shkon në 28.500 m².

Drejtori i Përgjitshëm i Kadastrës Artan Lame i shoqëruar edhe nga ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj, depute e zonës, kanë shpërndarë lejet e legalizimit për apartamentet që kanë blerë.

Continue reading LEGALIZIMI I PALLATEVE PA PRONAR