VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – KUÇOVË

DREJTORIA ASHK KUÇOVË

Dt. 04.03.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KUÇOVË bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm Continue reading VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – KUÇOVË