VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – TIRANA RURALE 2

DREJTORIA ASHK TIRANA RURALE 2

Dt. 08.03.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK TIRANA RURALE 2 bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm Continue reading VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – TIRANA RURALE 2

VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – Tiranë Rurale 2

DREJTORIA ASHK TIRANË RURALE 1

Dt. 17.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK TIRANË RURALE 2 bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm Continue reading VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – Tiranë Rurale 2

VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – Tiranë Rurale 2

DREJTORIA ASHK TIRANË RURALE 1

Dt. 17.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK TIRANË RURALE 2 bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm Continue reading VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – Tiranë Rurale 2

Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Tiranë Rurale 2

DREJTORIA E ASHK TIRANA RURALE 2

Dt. 10.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK, Tirana Rurale 2 bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.

Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Tiranë Rurale 2

DREJTORIA E ASHK TIRANA RURALE 2

Dt. 10.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK, Tirana Rurale 2 bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.