Deklarata për Shtyp e Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t, z. Artan Lame lidhur me hyrjen në fuqi të ligjit për ndërtimet pa leje në periudhën Janar 2009 – Qershor 2014.

Deklarata për Shtyp e Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t, z. Artan Lame lidhur me hyrjen në fuqi të ligjit, i cili ju jep mundësi atyre qytetarëve që kanë ndërtuar pas 2009, në tokë shtet apo të të tretëve, perfshirjen në proçesin e legalizimit.

Me këtë perfshirje do të hapet një tjetër proçes vetdeklarimi për ata që nuk kanë deklaruar objektin e tyre më parë.

DEKLARATE SHTYPI