KONTAKTE

Drejtoria e Përgjithshme
Adresa :  Rruga Dora D’Istria  Tiranë

Kontakt : 

Adresa e email : ankesa@ashk.gov.al