Leje legalizimi të pa tërhequra

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ASHK

Dt. 17.10.2019

LAJMËRIM

Janë të lutur, të gjithë qytetarët që gjejnë emrin në listat e më poshtme, të vijne të tërheqin pranë zyrave rajonale të Kadastrës faturën e ndikimit në infrastrukturë. Nëse nuk bëhet kjo pagesë, zyrat tona nuk emetojnë dot lejen e legalizimit dhe më pas certifikatën e pronësisë.
Ndaj lutemi të paraqiteni për të tërhequr këtë faturë!
Qytetet janë: Devoll, Kavajë, Sarandë,Delvinë, Divjakë, Tirana Veri, Tirana Rurale2, Zona të Stimuluara.
Faleminderit për bashkëpunimin!Subjektet që duhet të paguajnë taksën e ndikimit në infrastrukturë – Divjakë:

Subjektet që duhet të paguajnë taksën e ndikimit në infrastrukturë – Kavajë:

Subjektet që duhet të paguajnë taksën e ndikimit në infrastrukturë – Lushnje:

Subjektet që duhet të paguajnë taksën e ndikimit në infrastrukturë – Sarandë:

Subjektet që duhet të paguajnë taksën e ndikimit në infrastrukturë – Zonat e Stimuluara:

Subjektet që duhet të paguajnë faturën e parcelës ndërtimore – Zonat e Stimuluara:

Leje legalizimi të pa tërhequra – Zonat e Stimuluara:

Leje legalizimi të pa tërhequra – Tiranë Rurale 2:

Leje legalizimi të pa tërhequra – Tiranë Veri:

Leje legalizimi të pa tërhequra – Sarandë:

Leje legalizimi të pa tërhequra – Lushnje:

Leje legalizimi të pa tërhequra – Elbasan:

Leje legalizimi të pa tërhequra – Dibër: