Mbyllet procesi i legalizimit në Kodrën e Kuqe, Kamëz.

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Dt. 24.07.2020

Drejtori i Përgjithshëm Artan Lame, drejtori rajonal Arjon Bistri si dhe kryetari i Bashkisë Kamëz Rakip Suli ndanë lejet e fundit në këte zonë.

Artan Lame përvecc vlerësimit qe bëri për punën e bërë nga kjo drejtori ju kërkoi banorëve qe ende nuk e kanë vetdeklaruar banesën të shkojnë dhe të aplikojnë.
“Nga të dhenat rezulton se rreth 110 familje ende nuk e kane vet deklaruar të shkojnë e te aplikojnë. Shkoni tek komshitë edhe thuajini ‘që unë e mora, shko edhe ti’”.

Edhe kryetari i bashksë vlerësoi punën e punonjësve dhe kërkoi mbylljen e këtij procesi që sipas mundësive të kërkojnë dhe tju miratohet leja e ndërtimit.

Gjithë kjo zonë mbyllet me gati 900 leje legalizimi.