MIRATOHET VENDIMI PËR KOMPENSIMIN E ISH-PRONARËVE

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Tiranë, më 04.11.2019

NJOFTIM

Të nderuar qytetarë!

Vendimet e fundit të miratuara nga Këshillli i Ministrave, për kalimin e së drejtës së pronësisë mbi parcelat e objekteve të legalizuara dhe kompensimin e pronarëve të pasurisë të paluajtshme që preken prej tyre.

Personat që gjejnë emrat në listë duhet të drejtohen pranë zyrave të Kadastrës pas botimit në Fletoren Zyrtare të Vendimit të Këshillit të Ministrave.

Më poshtë bashkëlidhur VKM miratuar në 30 Nëntor 2019, e shoqëruar me listat emërore të pronarëve përfitues.

Shkarko listën e plotë në PDF këtu