NJOFTIM

fb_img_1473342719042Njoftim i rëndësishëm!

Zbardhet në Fletoren Zyrtare Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 1169, datë 24.12.2020 Për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, për sipërfaqet takuese, të zëna nga ndërtimet e legalizuara në drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës: Tiranë Jug, Kamzë– Vorë, Tirana Rurale 2, Tirana Rurale 1, Fier, Sarandë, Zonat e Stimuluara, Vlorë, Shkodër, Durrës, Kukës, Lezhë, Elbasan, Gjirokastër, Tiranë Veri, Berat,

Në linkun më poshtë, do të gjeni listën e qytetarëve që do të pajisen me Certifikatë Pronësie nga drejtoritë përkatëse!
Të gjithë personat që gjejnë emrin në listë duhet të apikojnë nga e-Albania për tu pajisur me certifikatë pronësie.
Jeni të lutur të aplikoni për të përfunduar procesin!