Njoftim- ALUIZNI, DEGA DIBËR

Dega rajonale e ALUIZNI-t, Dibër, publikon listën e 204 emrave të qytetarëve të këtij Qarku që duhet të paraqiten pranë sporteleve të kësaj dege për të tërhequr faturat e parcelës ndërtimore dhe për të lidhur kontratat e fitimit të pronësisë së truallit. Drejtoria Rajonale Dibër u bën të ditur qytetarëve, të cilët e gjejnë emrin në listë që të respektojnë afatet. Menjëherë pas likuidimit të faturës së parcelës ndërtimore Dega rajonale e ALUIZNI-t Dibër garanton pajisjen e tyre me leje legalizimi.

Lista e qytetarëve që duhet të paraqiten për tërheqjen e formularëve të pagesave – Diber