Njoftim- ALUIZNI, Drejtoria Tirana 1

Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI) , drejtoria “TIRANA 1” njofton të gjithë qytetarët që gjejnë emrin në listën e mëposhtme që të paraqiten pranë zyrave të kësaj drejtorie për të tërhequr faturën e Parcelës Ndërtimore dhe për të lidhur kontratat e fitimit të pronësisë së truallit.

Siç është bërë e ditur, në bazë të ligjit nr. 50, dt. 27.06.2014. të gjithë qytetarët do të përfitojnë një zbritje në masën 20% të vlerës së parcelës ndërtimore, në rast pagese të menjëhershme brenda 45 ditëve nga data e njoftimit. Mbas 45 ditësh, nga data e njoftimit, vlera e parcelës ndërtimore do të paguhet e plotë.
Gjithashtu, do të përfitoni edhe një zbritje – 10% të vlerës së parcelës ndërtimore si garanci për pagesën në mënyrë të rregullt të energjisë elektrike.
Menjëherë pas likuidimit të faturës së parcelës ndërtimore do të bëhet pajisja e qytetarëve me leje legalizimi.

Lista e qytetarëve që duhet të paraqiten për të tërhequr faturat financiare për parcelën ndërtimore si më poshtë dhe bashkëngjitur dhe numri i njësisë bashkiake ku bëjnë pjesë;

Drejtoria Tirana 1,Lista e qytetareve qe duhet te terheqin faturat