Njoftim- ALUIZNI Fier/ Emrat e 571 qytetarëve që kanë gati faturat e parcelës ndërtimore

Dega rajonale e ALUIZNI-t, Fier publikon listën e emrave të 571 qytetarëve që duhet të paraqiten pranë sporteleve të kësaj dege për të tërhequr faturat e parcelës ndërtimore dhe për të lidhur kontratat e fitimit të pronësisë së truallit.

Drejtoria rajonale e qarkut FIer u bën të ditur qytetarëve të cilët e gjejnë emrin në listë që të respektojnë afatet dhe menjëherë pas likujdimit të faturës së parcelës ndërtimore kjo degë garanton pajisjen me leje legalizimi

ALUIZNI Fier – Lista e emrave .