Njoftim, dega rajonale e ALUIZNI-t, Berat

Dega rajonale e ALUIZNI-t, Berat, publikon listën e emrave të qytetarëve të këtij Qarku që duhet të paraqiten pranë sporteleve të kësaj dege për të tërhequr faturat e parcelës ndërtimore dhe për të lidhur kontratat e fitimit të pronësisë së truallit. Drejtoria rajonale Berat u bënë të ditur qytetarëve të  cilet e gjejnë emrin në listë që të respektojnë afatet dhe menjëherë pas likujdimit të faturës së parcelës ndërtimore kjo degë garanton pajisjen me leje legalizimi. 

Lista, parcelat ndertimore,Berat