Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – ELBASAN

DREJTORIA E ASHK ELBASAN

Dt. 10.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK ELBASAN bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. NAUN MIHAL SHQAU, ZK 1742, GJINAR, ELBASAN
  SHKELQIM ZANI MLJA(REKA), ZK 8526, 28 NENTORI, ELBASAN
  JONUZ MUSTAFA SHORJA, ZK 1885, GURABARDH, ELBASAN
  ILIR DAUT CILI, ZK 2355, LABINOT FUSHE, ELBASAN
  IBRUSH SHERIF MUCA, ZK 8523, 28 NENTORI, ELBASAN
  AQIF LIMON DISHA, ZK 8525, 5 MAJI, ELBASAN
  BAJRAM YMER CELA, ZK 8523, 28 NENTORI, ELBASAN
  BAJRAM NJAZI BIBA, ZK 8526, BERZHITE, ELBASAN

DREJTOR

MARIGLEN DISHA