Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – FIER

DREJTORIA ASHK FIER

Dt. 01.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK FIER bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. ANA PALI NASI, ZK 8531, FIER, FIER
 2. BRUNILDA ZOI STEFA, ZK 8531, FIER, FIER
 3. ISMET AZEM VELI, ZK 8531, FIER, FIER
 4. IRENA BASHKIM MEHMET, ZK 8531, FIER, FIER
 5. DONIKA VANGJEL PRIFTI, ZK 8531, FIER, FIER
 6. FLORIKA LLAZI PESHKU, ZK 8531, FIER, FIER
 7. ANDON PECI KOVACI, ZK 8531, FIER, FIER
 8. KRISTAQ BANI TAKO, ZK 8531, FIER, FIER
 9. JAKUP VEJKO HAMIT, ZK 8531, FIER, FIER
 10. OLIMBI SOTIR TAKO, ZK 8531, FIER, FIER
 11. ANEST GAQI STEFA, ZK 8533, FIER, FIER
 12. QEREM ISA HOXHAJ, ZK 8533, FIER, FIER
 13. MARJANTHI LLAZI GJINI, ZK 8533, FIER, FIER
 14. VIKTOR FANI GJINI, ZK 8533, FIER, FIER
 15. ARISTOTEL DHORI SOTA, ZK 8533, FIER, FIER
 16. SELMAN ISA HOXHAJ, ZK 8533, FIER, FIER
 17. QAMIL BARJAM BRUSHAJ, ZK 8533, FIER, FIER
 18. LLUKAN THEMI CUKO, UMBERTO THEMI CUKO, ZK 8533, FIER, FIER
 19. KODHEL RAMAZAN BUZI, ZK 8533, FIER, FIER

Faleminderit!

DREJTOR

REZAR HAZIZI