Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KAVAJË

DREJTORIA ASHK KAVAJË

Dt. 11.01.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KAVAJË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. EFTEPIJE LLAMBER ROCI, ZK 8551,  KAVAJË
  2. NDRICIM MUSA PATOSHI, ZK 8552,  KAVAJË
  3. MEHMET ISMAIL NEXHA, ZK 8552,  KAVAJË
  4. BESNIK VELl OSMANI, ZK 8551,  KAVAJË
  5. ALBAN BARDHYL GJOCI, ZK 8551,  KAVAJË
  6. LLAMBI DHIMITER SPECI, ZK 8551,  KAVAJË
  7. ILIR VATH XHANI, ZK 8551,  KAVAJË
  8. JANI, THANAS THIMJO NIKOZISI, ZK 3234,  RROGOZHINË
  9. RAXHI NAZMI IBRAHIMI, ZK 3235,  RROGOZHINË
  10. MIMOZA TODI BULI, ZK 8551,  KAVAJË

Faleminderit!

DREJTOR

ANI BINAJ