Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KORÇË

DREJTORIA ASHK KORÇË

Dt. 01.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KORÇË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim. Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. FAIK FIQIRI BEZATI, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 2. AGIM AVDYL RISKA, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 3. VENETIK NURI ADEMI, ZK 8561, KORCE, KORCE
 4. SYRJA SHABAN BACI, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 5. SABRIJE ALIL PILINCI, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 6. NIKO STREFI CAUSHI, ZK 2081, KAPSHTICE, KORCE
 7. DEHAR ARIF DURO, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 8. GURALI MUHAREM QORLLARI, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 9. RAMADAN HALIM COCKA, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 10. ERLI AVDI DUSHKU, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 11. FATBARDH AGIM RISKA, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 12. JETNOR RAZIM KREKA, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 13. ALFRED SHYQYR XHONE, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 14. ASTRIT NAZAR MOLLA, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 15. ANDREA IDAET MOLLA, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 16. ASTRIT NAZAR MOLLA, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 17. SPARTAK XHEVDET KUTROLLI, ZK 2081, KAPSHTICE, KORCE
 18. PETRIKA GASPER KACO, ZK 8563, KORCE, KORCE
 19. EDMONDA ANDREA XEGA, ZK 3716, MALIQ, KORCE
 20. GANI QANI COCKA, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 21. ARJAN IDAET MOLLA, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 22. AREFI HYMET COCKA, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 23. MEVLUT RAMADAN COCKA, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 24. KOSTA JORGAQ ANDONI, ZK 2081, KAPSHTICE, KORCE
 25. BARDHYL DEMIR GEGA, ZK 8564, KORCE, KORCE
 26. EGLA ANESTI LLESHAJ, ZK 3819, VOSKOPOJE, KORCE
 27. ARTUR MJALLAQ QEAMIXHI, ZK 3819, VOSKOPOJE, KORCE
 28. NEKI AVZI ZACELI, ZK 3025, PONCARE, KORCE
 29. MELSI BUJAR RISKA, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 30. ERVIS FERIDON XHONE, ZK 3010, PODGORIE, KORCE
 31. K.O.A.SH KISHA SHENKOLL, ZK 3819, VOSKOPOJE, KORCE

Faleminderit!

DREJTOR

BESA SPAHO