Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KORÇË

DREJTORIA ASHK KORÇË

Dt. 09.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KORÇË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim. Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. FLORIAN FARI CECO, DHURATA BELUL CECO, ZK 3010, PODGORIE, VRESHTAS
 2. AUREL ZAIM BABASULI, VERONIKA TEFIK BABASULI, ZK 3822, VRANISHT, PROGER
  SOKOL MUHAREM PANARITI, MIMOZA RAMADAN PANARITI, ZK 1310, BULGAREC, QENDER BULGAREC
 3. SKENDER XHAVAIR BREGU, RUZHDIE NEF AIL BREGU , ZK 1187, BILISHT, BILISHT
 4. SPIRO JORGJI BARDHI, MONIKA STAVRI BARDHI , ZK 3375, SHIPSKE, VOSKOPOJE
 5. AGRON NUREDIN BERLAT, ALIQI SOTIR BERLAT , ZK 8563, “L.16, RRUGA VIKTOR EFTEMIU, KORCE
 6. ARBEN HYLBER PERONA, JONIDA XHUMA PERONA , ZK 3544, SUL, MIRAS
 7. DHIMITRAQ LONI QIRICI, ZHANETA KOLi QIRICI , ZK 8564, RRUGA BAJRAM CURRI, KORCE
 8. THANAS GURI RENXA, MIMOZA MUST AF A RENXA , ZK 3790, VITHKUQ, VITHKUQ
 9. ERSILDA XHAFER PELLUMBI , ZK 2573, MALIQ, MALIQ
 10. BUJAR HAKI ZERIA, LINDITA AVDYL ZERIA , ZK 2697, MIRAS, MIRAS
 11. AVNI SKENDER COCKA, SABIRE SHABAN COCKA , ZK 3010, PODGORIE, VRESHTAS
 12. PANAJOT VASFI PIPERI, MIMOZA SHYQERI PIPERI , ZK 3818, VOSKOP, VOSKOP
 13. GEZIM AVNI BUSHI, KLODIANA NIKO BUSHI , ZK 2081, KAPSHTICE, QENDER BILISHT
 14. BASHKIM TEKI MUCOLLARI, VIOLETA FARIK MUCOLLARI , ZK 2445, LIBONIK, LIBONIK
 15. DEFRIM SHAQIR ADRI, SAIME FUAT ADRI , ZK 3010, PODGORIE, VRESHTAS
 16. HALIT SEIT MEDI, BAJAME ETEM MEDI , ZK 2063, KAMENICE, MOLLAJ
 17. KUJTIM HASAN ISA, LINDITA RUSHIT ISA , ZK 1594, ERSEKE, ERSEKE
 18. VASILLAQ TODI PROJKO, ALEKSANDRA VANGJEL PROJKO , ZK 2275, KRESHPANJ, POJAN
 19. EDMOND BAKI AGOLLI , ZK 1310, BULGAREC, QENDER BULGAREC
 20. ERNEST MUHAREM FORTUZI, FEHMIJE NEHIM FORTUZI , ZK 1310, BULGAREC, QENDER BULGAREC
 21. FREDI SOTIR LUADHI, NATASHA REFAIL LUADHI , ZK 1403, CIFLIG, QENDER BULGAREC
 22. NIKO NUCI MELE, VIKTORI PETRAQ MELE , ZK 1403, CIFLIG, QENDER BULGAREC
 23. SULEMAN MEHMET ARIFLLARI, DRITA QEMAL ARIFLLARI , ZK 1310, BULGAREC, QENDER BULGAREC
 24. PETRIT HYSEN FEJZO, VERA MYTEREM FEJZO , ZK 1594, ERSEKE, ERSEKE
 25. NAZMI ZENEL CAMI, SERIJE NEVRUS CAMI , ZK 3010, PODGORIE, VRESHTAS
 26. ARTUR MEVLUD MOLLA, SIDORELA EQEREM MOLLA , ZK 3010, PODGORIE, VRESHTAS
 27. MEGLION MEVLUD MOLLA, ELSA VIKTOR MOLLA, OLGERT MEVLUD MOLLA, ERMIRA
 28. EQEREM MOLLA , ZK 3010, PODGORIE, VRESHTAS
 29. MARSEL RAMADAN GALLO, TEUTA FIQIRI GALLO , ZK 2965, PIRG, PIRG
 30. MARSEL RAMADAN GALLO, TEUTA FIQIRI GALLO , ZK 2965, PIRG, PIRG
 31. KONSTRUKSION 93 , ZK 3056, PROGER, PROGER
 32. FESTIM SHEFKI KULLA, ADRIANA RESUL KULLA , ZK 3903, ZEMBLAK, POJAN
 33. SOTIRAQ LEFTER PEPO, VILMA THOMAQ PEPO , ZK 1446, DARDHE, DRENOVE
 34. KONSTRUKSION 93 , ZK 3056, PROGER, PROGER
 35. KONSTRUKSION 93 , ZK 3056, PROGER, PROGER
 36. KONSTRUKSION 93 , ZK 3056, PROGER, PROGER
 37. ILIRJAN SABRI SORRA, VERORE FERAT SORRA, ZK 1310, BULGAREC, QENDER BULGAREC
 38. SAMI SABRI RAVOLLI, HALIFET AVDULLA RAVOLL, ZK 1101, BARC, QENDER BULGAREC
 39. LULEZIM ZARIF RAVOLLI, VALENTINA NAUM RAVOLLI , ZK 1101, BARC, QENDER BULGAREC
 40. DANE TEFIK LIKA, ESMA ASLLAN LIKA , ZK 1101, BARC, QENDER BULGAREC
 41. ENGJELL AVDULLA KADILLI, LULE AVDYL KADILLI , ZK 1310, BULGAREC, QENDER BULGAREC
 42. ARBEN VASIL QELESHI, MIGENA ILO QELESHI , ZK 2275, KRESHPANJ, POJAN
 43. MYZAFER SKENDER COCKA, ELENI SADIK COCKA , ZK 3010, PODGORIE, VRESHTAS
 44. ILIRJAN EQREM LAZE, TEFTA FEHMI LAZE , ZK 3010, PODGORIE, VRESHTAS
 45. ARBEN MYREDIN DITA, ALKETA AGRON DITA, ZYMBYLE SELIM DITA , ZK 8563, L.13, BASHKIA KORCE, KORCE
 46. BLERIM FARI CECO, MUAZESE TAHIR CECO , ZK 3010, PODGORIE, VRESHTAS
 47. JULIKA ALFREDI XAMA, PETRO DEMIRALI XAMA , ZK 3822, VRANISHT, PROGER
 48. REFIK SELAMI POCKA, REFIKO KADRI POCKA , ZK 3010, PODGORIE, VRESHTAS
 49. FEIM DILAVER ADRI , ZK 3010, PODGORIE, VRESHTAS
 50. KOSTANDIN PASKAL LOLI, FROSINA SOTIR LOLI , ZK 1594, ERSEKE, ERSEKE
 51. AKZM , ZK 2369, LAJTHIZE, PUSTEC
 52. LAURANT SEFER KODRA, ELSA MUHAREM KODRA , ZK 1310, BULGAREC, QENDER BULGAREC
 53. ARIAN HYSEN NAKE, BLERTA MEDI NAKE , ZK 2631, RR. DHORI KOTI, KORCE

Faleminderit!

Faleminderit!

DREJTOR

BESA SPAHO