Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KUKËS

DREJTORIA ASHK KUKËS

Dt. 08.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KUKËS bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. XHEVAHIRE AHMET TRUNI, ZK 2315 LAGJIA NR 4, KUKES
  2. FATIME MAN MEHMETAJ, ZK 1305, FSHATI BUKOVE, TROPOJE
  3. FERIT SYLEJMAN NEZAJ, ZK 3649, FSHATI TOPOJE, NJ. ADM.TOPOJE, TROPOJE
  4. ADAM SYLEJMAN NEZAJ, ZK 3649, FSHATI TOPOJE, NJ. ADM.TOPOJE, TROPOJE
  5. DASHAMIR SHAIP PEPA, ZK 2762 FSHATI NANGE, NJ. ADM. BICAJ, KUKES
  6. MUSLI FASLI LLESHI, ZK 2282, LAGJIA NR 3, HAS

Faleminderit!

DREJTOR

VLADIMIR SPAHIU