Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KUKËS

DREJTORIA ASHK KUKËS

Dt. 24.03.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KUKËS bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. ARBER MYFTAR KOVACI, SONILA SALI KOVACI, ZK 3794, VLAHEN, HAS
 2. MAXHUN HASAN QERKEZI, BUKURIE RAMADAN QERKEZI, ZK 3634, HAS, KUKES
 3. TAHIR NAIM SYLECI, ZYRA REXHEP SYLECI, ZK 3549, TROPOJE, KUKES
 4. RAGIP PUSHTRIK BAJRAKTARI, AFERDITA XHAVIT BAJRAKTARI, ZK 3794, VLAHEN, KUKES
 5. SHPETIM AHMET DOGJANI, DASHAMIRA IBRAHIM DOGJANI, ZK 2839, OSMANAJ, KUKES
 6. MUSTAFA ISMAIL SOKOLI, ZK 2282, KRUME, KUKES
 7. SHPETIM AHMET DOGJANI, DASHAMIRA IBRAHIM DOGJANI, ZK 2839, OSMONAJ, KUKES
 8. HABIB RAMADAN PETKU, SHYQYRIJE DIN PETKU, ZK 3425, KODER LUME, KUKES
 9. NIMAN UKE ISMAILAJ, LIRIE HAMEZ ISMAILAJ, ZK 1347, PARTIZAN, KUKES
 10. QEMAL SADRI PEKA, KADISHE KASEM PEKA, ZK 2282, KRUME, KUKES
 11. SHAQIR NUREDIN GJOCAJ, MEREME BALI GJOCAJ, ZK 1347, DARDANIA, KUKES

Faleminderit!

DREJTOR

VLADIMIR SPAHIU