Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KUKËS

DREJTORIA ASHK KUKËS

Dt. 10.12.2020

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KUKËS bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. YMER XHEMIL NOKA, SUDE RAMIZ NOKA, ZK 2812, NOVOSEJ, KUKËS,
  2. MUHARREM MEVLAN ZEJNELI, TIME RUSHIT ZEJNELI, ZK 1248, BORJE, KUKËS
  3. HALIT SHABAN BALLABANI, IRIJE MILAIM BALLABANI, SHISHTAVEC, KUKËS
  4. KOLE PERL NIKLEKAJ, SOFIE MARASH NIKLEKAJ, JAHO SALIHI, TROPOJË
  5. ADMIR ISNI ISMAJLUKAJ, ZK 3821, JAHO SALIHI, TROPOJË
  6. XHAVIT LIMAN CENALIA, DRITA MUHARREM CENALIA, ZK 3821, VRANISHT, HAS
  7. ISA ISUF CENAJ, AFERDITA IDRIZ CENAJ,  ZK 1819, GOSTIL, KUKËS
  8. RRAHMAN SHABAN ISEBERI, SHKURTE QERIM ISEBERI. SHTIQEN, KUKËS
  9. KADRI MEHMET ADEMAJ, ZYRAFETE OSMAN ADEMAJ, ZK 3425, SHTIQEN, KUKËS

Faleminderit!

DREJTOR

ANI BINAJ