Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Lezhë

DREJTORIA ASHK LEZHË

Dt. 17.03.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK LEZHË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. HILE MARK ZEFI , ZK 3650, TROSHAN, LEZHE,
 2. PJETER LLESH GEGA , ZK 2693, MILOT, LEZHE,
 3. GAZMIR KOL VUKA , ZK 3351, BARBULLONJE, LEZHE,
 4. GJERGJ NIKOLL SMAJLAJ , ZK 3181, RRILE, LEZHE,
 5. KOL NDUE GJERGJI, LLESH NDUE GJEGJAJ , ZK 2364, SANXHAK, LEZHE,
 6. ALTIN PAL STOJANI , ZK 2586, MAMURRAS, LEZHE,
 7. KLODIAN TOM QYPI , ZK 3295, MALBARDHE, LEZHE,
 8. PJETER LLESH GJINI , ZK 2693, MILOT, LEZHE,
 9. MARTIN GJOK GERA , ZK 1676, FUSH-MAMURRAS, LEZHE,
 10. PAL CUP DAÇI, ZK 2586, MAMURRAS, LEZHE,
 11. SHKURTE MARK KOLAJ , ZK 3295, MALBARDHE, LEZHE,
 12. ANDON DOD PERLEKA , ZK 2586, MAMURRAS, LEZHE,
 13. ERVISA MARTIN DYZENI , ZK 2364, LAC, LEZHE,
 14. GJERGJ NDUE EJLLI , ZK 2053, KALLMET, LEZHE,
 15. PJETER ZEF KULLA , ZK 3470, FERR SHKOPET, LEZHE,
 16. LEK NDUE EJLLI , ZK 2053, KALLMET, LEZHE,
 17. XHAFERR RAMAZAN JONGOZI , ZK 2364, LAC, LEZHE

Faleminderit!

DREJTOR

ARIS MEMA