Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – LEZHË

DREJTORIA ASHK LEZHË

Dt. 1.12.2020

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK LEZHË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. SABRI QAZIM DIVA,  ZK 1676,  FUSHE-MAMURRAS, KURBIN
 2. LEONARD GANI TAFA, ZK 2580 MAL I BARDH, KURBIN
 3. MARK NDUE SUSAJ, ZK 2364, SHULLAZ, KURBIN
 4. HAVA SELMAN HOXHA, ZK 2364, SANXHAK, KURBIN
 5. HAXHI MUHARREM HYSENI, ZK 2365, LAC, KURBIN
 6. GJERGJ PAL MARKU, ZK 3202, RRABOSHTE, LEZHË
 7. SHPRESA HAMIT SALA, ZK 1676, FUSHE MAMURRAS, KURBIN
 8. PREND GJERGJ MALCI, ZK 3470 SHKOPET, LEZHË
 9. AFRIM ZENEL KOCI, ZK 2364, SANXHAK, KURBIN
 10. PAL MARK DODAJ, ZK 2364, LAGJIA NR.5, KURBIN
 11. RREM RAMAZAN BALLOKU, ZK370, VINJOLLE, KURBIN
 12. FRAN NDRUE LOKU, ZK 2586, MAMURRAS, KURBIN
 13. BASHKIM DALIP MOLLA, ZK 1676, FUSH-MAMURRAS, KURBIN
 14. FLORINTE NIK MARASHI, ZK2889, FUSHEKUQE, KURBIN
 15. GJON MARK MARKU, ZK 1713, GEZIQ, MIRDITË
 16. TONIN MARASH BICI, GJOK RROK BICI, JULIANA MARASH BICI, ZK 1890, GURREZ, KURBIN

Faleminderit!

DREJTOR

ARIS MEMA