Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – TEPELENË

DREJTORIA ASHK TEPELENË

Dt. 16.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK TEPELENË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
 1. TERMET NURO PECI, ZK 3574, TEPELENE
 2. ZAUDIN OSMAN SADA, ZK 3574, TEPELENE
 3. BUKURI SABRI SINANI, ZK 2646, MEMALIAJ
 4. KALO RIZA PATA, ZK 3574, TEPELENE
 5. ELHAM EQEREM MAMAJ, ZK 1480, TEPELENE
 6. QERIM BAKI BAKIA, ZK 3574, TEPELENE
 7. ARBEN HASAN KONDI, ZK 3574, TEPELENE
 8. KONDI SHPK, ZK 3574, TEPELENE
 9. ALEM KAREMAN SHEHU, ZK 3574, TEPELENE
 10. ALEM KAREMAN SHEHU, ZK 3574, TEPELENE
 11. ALEM KAREMAN SHEHU, ZK 3575, TEPELENE
 12. ALEM KAREMAN SHEHU, ZK 3575, TEPELENE
 13. ALEM KAREMAN SHEHU, ZK 3575, TEPELENE
 14. ALEM KAREMAN SHEHU, ZK 3575, TEPELENE
 15. EDMIR SHYQYRI CUNAI, ZK 3575, TEPELENE

Faleminderit!

DREJTOR

PELLUMB MILORI