Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Tirana Jug

DREJTORIA ASHK TIRANA JUG

Dt. 14.12.2020

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK Tirana Jug bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. DEFRIM XHEVIT HYSOLLI, ZK 8230, NJESIA 6, TIRANE
  2. AQIF HALIL SULA, ZK 8170, NJESIA 1, TIRANE
  3. ENVER ISLAM SULA, ZK 8170, NJESIA 1, TIRANE
  4. ILIR FERIT LALA, ZK 8260, NJESIA 5, TIRANE
  5. AHMET SELMAN HASA, LIME ISLAM HASA, ZK 8190, NJESIA 2, TIRANE
  6. ISMAIL FERID BATHORJA, ZK 8170, NJESIA 1, TIRANE
  7. REXHEP SULEJMAN VOGLI, ZK 8170, NJESIA 1, TIRANE
  8. BESFORT ISMET VRANOVCI, ZK 8220, NJESIA 7, TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

MARIGLEN DISHA