Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – Tirana Veri

DREJTORIA ASHK TIRANA VERI

Dt. 08.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK Tirana Veri bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.
Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.
  1. QEMAL EMIN SHINI ZK 8320 NJESIA ADM 11 TIRANE
  2. MEHMET FEJZI SHAHU ZK 8210 NJESIA ADM 7 TIRANE
  3. ENGJELLUSHE LATIF BECI ZK 8150 NJESIA ADM 1 TIRANE
  4. VALDETE KUDRET VEJSIU ZK 8150 NJESIA ADM 1 TIRANE
  5. SAIMIR LATIF VEJSIU ZK 8150 NJESIA ADM 1 TIRANE
  6. FEHMI HYSEN MUSTA ZK 8320 NJESIA ADM 11 TIRANE
  7. LEONARD LATIF VEJSIU ZK 8150 NJESIA ADM 1 TIRANE
  8. NAUM KOZMA DOKO ZK 8380 NJESIA ADM 10 TIRANE
  9. SOKOL RAMAZAN KOKONA, EDVIN RAMAZAN KOKONA ZK 8140 NJESIA ADM 3 TIRANE
  10. DEDE NIKE QEHAJA ZK 8210 NJESIA ADM 7 TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

ELION SEMANAJ